KALİTE   ve MÜŞTERİ MEMMUNİYETİ POLİTİKASI

            Baymak, ısıtma soğutma havalandırma, pompa sistemleri tasarımı, üretimi, satışı ve servisi alanında faaliyet gösteren, hızlı büyüme ve değişim dinamizmine sahip olan, bu alanda Türkiye’nin önde gelen firmalarından biridir.

ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, konulan hedefleri destekler doğrultuda oluşturulmuş olup sürekli iyileştirilmesi ve denetlenmesi sağlanmaktadır.

 

  • Baymak bu faaliyetleri gerçekleştirirken mevcut mevzuat, yasa ve kanunlara, ilgili standartlara uyarak son kullanıcının memnuniyetinin sağlanması ve sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis edeceğini ve bunların sürekliliğini sağlayacağını,
  • Toplam kalite felsefesini esas alarak takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmayı,
  • Baymak, ürün ve hizmet kalitesinde bir dünya şirketi olmak için gereken altyapıyı kurmakta, dünyadaki ve sektördeki hızlı değişime ayak uydurmak için gereken aksiyonları planlayıp gerçekleştirmeyi,
  • Geliştirdiği yeni iş modelleri sayesinde hizmette farklılık yaratarak her zaman pazarı yönlendiren konumda olacaktır. Bu farklılığını kurmuş olduğu kalite sisteminin işletim süreçlerinde ve geliştirilmesi aşamalarında da devam ettirecektir.
  • Müşteriden gelen her geri bildirimin ele alınması, incelenmesi değerlendirilmesi için eğitimler vererek uzman kadrolar oluşturmayı, Yurdumuzda eksikliği oldukça hissedilen vasıfsız işgücünü eğitip kalifiye hale getirerek bu konuda diğer kuruluşlara önderlik etmekte, Ayrıca mevcut personelin akademik kariyer yaparak kendisini geliştirmesine destek olmaktadır. Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesini,
  • Baymak sunduğu 7/24 Çağrı Merkezi hizmeti ve geniş servis ağı ile tüketicisinin 7 gün 24 saat yanında olduğunu göstermekte ve çözüm konusunda destek olmaktadır.
  • Tüketicinin şikayetlerini iç işleyişte takip ederek çözüm sürecini kısaltmayı ve müşteriye zamanında doğru bilgilendirme yapmayı,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini Taahhüt ederiz,
Baymak Kalite Politikamız