cevre-bgIsıtma-Soğutma sektöründe yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren BAYMAK A.Ş olarak; yeni nesillere daha yaşanabilir ve sürdürebilir bir dünya bırakabilmek için ürettiğimiz ürünlerin tasarımından, tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte; çevre ve enerji ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz uygulanabilir yasal ve diğer şartlara uyarak;

  • Çevreye olan duyarlılığımızdan ödün vermeden çevre kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunmayı ve enerji performansımızı sürekli arttırmayı,
  •  Üretimden kaynaklı çevresel etkileri azaltmak için teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeyi,
  • Çevre bilincinin ve enerji verimliliği farkındalığının artırılması amacı ile eğitimler düzenlemeyi,
  • Geri dönüştürülebilir, enerji verimliliği sağlayan ürünleri / hizmetleri satın almayı,
  • Çevre dostu teknolojiler  kullanılarak, hammadde kullanımının azaltılmasını, üretimde enerji verimliliği sağlayarak enerji verimli ürünler üretmeyi
  •  Atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanımını, çevreye duyarlı yöntemler kullanılarak bertarafını sağlamayı,
  • Üretimden ve düzenli faaliyetlerden kaynaklanan karbon salınımının azaltılması için önlemler almayı
  • Çevre ve Enerji yönetim süreçleriyle ilgili tüm bilginin kurum içine ve dışında tüm paydaşlar ile paylaşımının garanti altına almayı,
  • Çevre ve Enerji yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek güncellemeyi ve sürekli geliştirmeyi, Taahhüt ederiz,
Baymak Çevre ve Enerji Politikası